Nejčastější příznaky deprese u mužů, žen i dětí

Když máme špatnou náladu a dlouhodobě nás nic netěší, máme tendenci říkat, že trpíme depresí. Nemohli bychom být ale dále od pravdy. Zatímco chmury samy od sebe po uplynutí krátké doby zmizí, skutečná deprese přetrvává. A často nezmizí až do chvíle, dokud nepožádáme o pomoc odborníka. Víte, jakými dalšími způsoby poznáte rozdíl? A znáte nejčastější příznaky deprese?

V lidském životě jsou přítomné emoce. A to jak ty pozitivní, tak ty negativní a smutné. Jde o součást naší osobnosti, která reaguje jak na vnitřní, tak na vnější události a podněty. Když se stane něco radostného, pravděpodobně nám to vykouzlí úsměv na tváři. Pokud se ale zraníme, někdo nás okrade, nebo si na nás neoprávněně vylije zlost šéf v práci, máme tendenci být skleslí a naštvaní.

Toto negativní nastavení mysli obvykle přejde. Někdy hned, jindy za pár hodin, nebo dnů. Život jde dál. S depresí je to ale jiné. Jde o dlouhodobě nepříznivý duševní stav, ze kterého se člověk nemůže sám dostat. Zároveň může přímo ovlivňovat jeho schopnost vykonávat běžné denní činnosti.

To ale není všechno. Proto budeme rádi, když se ponoříte do četby následujících několika modulů, ve kterých si povíme o příznacích těžké deprese, nebo o příznacích deprese u žen.

jak vzniká deprese

Jak vzniká deprese

Deprese se obecně klasifikuje jako porucha nálady. Oproti běžné špatné náladě jde o dlouhodobý stav, během kterého se člověk cítí bez energie, bez dobré nálady a naprosto zničeně. Pokud se neléčí, může dojít k tomu, že se začne postupem času zhoršovat. (Proto je důležité znát příznaky, díky kterým dokážete včas zasáhnout buď u sebe, nebo u někoho ze svého nejbližšího okolí.)

Co se týče příčiny vzniku, o ni se dělí několik faktorů:

 • Rodinná anamnéza
 • Trauma (obvykle z dětství, ale není to podmínkou)
 • Odlišná struktura mozku
 • Nemoc/vážný úraz
 • Užívání návykových látek

Ze současnosti také víme, že na vznik deprese mohou mít vliv i některé zlomové události v životě. Například těhotenství a porod, po kterých mohou ženy upadnout do poporodní deprese

5 příznaků deprese

Deprese se může objevit u mužů, u žen i u dětí. U každé z těchto skupin může mít trochu jiné projevy. Z toho důvodu se blíže zaměříme na každou z nich.

Obvyklé příznaky deprese u mužů

 • Časté změny nálad (hněv, úzkosti, agresivita…)
 • Skleslost
 • Nezájem o věci, které jim dříve přinášely potěšení a radost
 • Nezájem o sex 
 • Změna spacích návyků (nespavost, neklidný spánek, nadměrná potřeba spánku…)
příznaky deprese u mužů
příznaky deprese u žen

Příznaky deprese u žen

 • Podrážděnost
 • Nezájem o jakékoliv aktivity a vztahy, myšlenky na sebevraždu
 • Pomalejší mluvení a myšlení
 • Úbytek na váze a nechutenství
 • Potíže se spánkem, nadměrná spavost nebo příliš brzké vstávání

U dětí se deprese pozná podle

 • Časté změny nálad (pláč, agresivita, podrážděnost…)
 • Snižování vlastní hodnoty (Nedokážu udělat nic správně atd.)
 • Problémů ve vztazích a ve škole, pokusů o sebevraždu
 • Problémů s pozorností
 • Nedostatku energie, nechutenství a spavosti (nebo naopak nespavosti)
příznaky deprese u dětí

Jelikož je ale každý člověk originál, není vyloučeno, že se bude chovat, nebo jednat podle odlišných vzorců, než jsou ty popsané výše. 

V tomto ohledu může být velmi matoucí maniodepresivní psychóza (nebo také bipolární porucha), pro kterou je typické velmi extrémní střídání nálad jak v pozitivním, tak v negativním směru. V překladu to znamená, že u člověka existují fáze, ve kterých je znatelně skleslý. Ty se pak střídají s těmi, během kterých je plný optimismu a chová se, jako by byl nepřemožitelný. Tyto stavy mohou doprovázet další společensky nebezpečné jevy.

Například:

 • Promiskuita (bez použití adekvátní ochrany)
 • Užívání drog
 • Nadměrné utrácení, které může vést k osobnímu bankrotu

Pro okolí, ale i pro vás samotné však může být problematické tento typ deprese rozeznat. Protože v manické fázi člověk působí (ač přehnaně) energicky a šťastně. 

jak předejít depresi

Dá se jí předejít?

Vzniku deprese se bohužel nedá předejít. Především i kvůli tomu, že nám není vždycky přesně známo, jak deprese vzniká. Přesto však můžeme říct, že člověk s depresí může udělat pár věcí, které by mohly ovlivnit, nebo oddálit její nástup. (Mimo užívání předepsaných léků a návštěv specialistů.)

Pozitivní dopady může mít:

 • Fyzická aktivita
 • Dostatek spánku
 • Redukce stresu
 • Kvalitní sociální zázemí

Zdrojem depresí dnes mohou být i zprávy a sociální sítě. Z toho důvodu by se měl pacient s depresí snažit se jim vyhýbat. Případně těmito aktivitami trávit méně času. Také by se měl naučit, jak přes den udělat co nejméně voleb. (Toho jde docílit třeba tak, že si vytvoří funkční rutinu, která mu dělá dobře a nezpůsobuje mu trauma z příliš velkého množství existujících možností.)

Hodně důležité jsou i vaše sociální vazby. Pokud to alespoň trochu jde, odstřihněte se od lidí, kteří vykazují znaky toxického chování. Případně i od těch, kteří odmítají brát vaši nemoc vážně. Pozitivní vliv bude mít i zdravý a vyvážený jídelníček, ve kterém nebude chybět dostatek čerstvého ovoce a zeleniny, kvalitních bílkovin a Omega-3. (Kdo nemá rád ryby, ten si může obstarat rybí olej, nebo jiný doplněk stravy.)

V neposlední řadě je důležité si nic nevyčítat. Ač vám může vaše nemoc připadat těžko snesitelná, s trochou cílené péče vám bude zase dobře.

 • Bětka

  Jmenuji se Bětka a jsem zdravotní sestra se specializací na psychiatrickou péči a zároveň autorka tohoto blogu zaměřeného na boj s depresí. Má osobní cesta k porozumění a překonání depresivních stavů mě inspirovala k tomu, abych se podrobněji věnovala duševnímu zdraví.

  Moje zkušenost s depresí byla klíčovým momentem mého života. Nejenže mi poskytla hluboký vhled do výzev, kterým lidé s depresí čelí, ale také mě motivovala k tomu, abych se stala podporou pro ty, kteří procházejí podobnými situacemi.

  Jako zdravotní sestra na lůžkovém psychiatrickém oddělení se denně setkávám s pacienty trpícími různými formami duševních onemocnění. Tato práce mi umožňuje uplatnit můj odborný výcvik a empatii, abych poskytla kvalitní péči a podporu pacientům v jejich nejtěžších chvílích.

  Na tomto blogu sdílím své profesionální znalosti, osobní zkušenosti a praktické rady, abych podpořila každého, kdo se s depresí potýká. Věřím, že otevřený dialog a informovanost jsou klíčem k pochopení a překonání této nemoci.