Jak se projevuje agresivita a jaké jsou její nejčastější příčiny

Agresivní chování nemá nikdo rád. V jeho průběhu může docházet k potyčkám, škodám na majetku a občas dokonce i k újmám na zdraví. Může ale člověk agresivní chování nějak ovlivnit? A pokud ano, jak se dá agresivita řešit?

Agresivní chování je takové, které ostatním způsobuje škody na majetku, či na zdraví. Někdy může mít nenápadnou podobu, protože může probíhat jen na slovní úrovni. Také ale existuje zcela zjevná agresivita, v průběhu které bývá přítomno destruktivní a násilné chování.

Agresivní jedinec může svým chováním způsobovat rozpad mezilidských vztahů. Ne vždycky ale za něj může člověk sám.

Jak se agresivita projevuje? Co může být v jejím pozadí? A dá se s ní nějak vypořádat?

agresivita projevy

Nejčastější projevy agresivity

Člověk nemusí být psychicky nemocný, aby se mohl dopouštět agresivního jednání. Faktem je, že agresivní (byť třeba jen slovně) jsme občas někdy všichni. 

Pasivní agresivita

Určitě to znáte. Něco se stalo, začnete se chovat odtažitě a nemáte chuť s provinilcem mluvit a když se vás zeptá, jestli se něco stalo, tak mu odpovíte, že je všechno v pořádku. I když je naprosto zjevné, že nic v pořádku není. Poznáváte se? Pokud ano, pak se dopouštíte pasivně agresivního jednání.

Znakem pasivní agresivity je také to, že si neustále hledáte různé výmluvy, abyste se nemuseli s někým potkat a sdělit mu své antipatie napřímo. Pasivní agrese může zahrnovat i výčitky, ironii (no, ty jsi tak šikovný/šikovná!) atd.

pasivní agresivita
agresivita v opilosti

Agresivita v opilosti

Dalším jevem, se kterým se můžeme ve společnosti setkat, je agresivita v opilosti. (Určitě znáte pohled na rozbité láhve na ulici a na převrácené popelnice.)

U alkoholu je problém v tom, že otupuje naše smysly a nutí nás k tomu, abychom ve svém jednání zacházeli dál. I za společensky akceptovatelné hranice. Z toho důvodu je důležité, aby lidé, kteří jsou v opilosti agresivní, nekonzumovali alkohol. Případně by měli mít s sebou někoho, kdo je včas odvede domů.

Jaké jsou její příčiny?

Bohužel, se zjišťováním kořenů agresivity to nebývá tak jednoduché. Ne vždycky totiž může člověk její spouštěč ovlivnit. Zvlášť, pokud vychází z nějakého onemocnění.

Mezi potenciální příčiny agresivity patří:

 • Rodinné zázemí
 • Fyzické zdraví
 • Psychické zdraví
 • Kvalita vztahů s ostatními lidmi
 • Pracovní prostředí
 • Prostředí ve škole
 • Socioekonomické faktory (nezaměstnanost, chudoba…)
 • Životní zkušenosti (trauma…)
 • Osobnostní rysy každého člověka

Pro člověka, který pochází ze špatného prostředí, nebo není v životě z různých důvodů úspěšný, je extrémně důležité, aby se jím někdo zabýval. Nelze očekávat, že se člověk uklidní, když neví, z čeho bude naživu, nedokáže uspět v práci, ve škole, v mezilidských vztazích a podobně. Z toho důvodu je důležité ke každému přistupovat individuálně, vyslechnout jeho životní příběh a nabídnout mu pomocnou ruku.

agresivita-priciny

Schizofrenie a agresivita

Jak už bylo řečeno, problém s agresivitou může vycházet z psychického onemocnění. Mezi ta patří například schizofrenie. Schizofrenie se může projevovat nedostatkem potěšení, problémovou mluvou, problémy s běžnými aktivitami, halucinacemi, deziluzemi a agresivitou.

Schizofrenik může být agresivní, když se potýká se svými vnitřními démony, které mohou vyvolávat halucinace. V takové chvíli může dokonce někomu ublížit. Z toho důvodu by schizofrenici neměli vysazovat léky. Také by měli pravidelně docházet ke specialistovi.

Jak řešit a zvládat agresivitu?

Kdyby to bylo jednoduché, byl svět krásným místem pro život. To ale neznamená, že bychom se o to měli přestat snažit.

V první řadě je důležité vést s agresivním člověkem dialog. Je potřeba mu ukázat, že ho za jeho chování neodsuzujete. Naopak dokážete do určité míry chápat, že se mu v životě stalo něco špatného, na co reaguje právě agresivním chováním. Je ale nutné mu říct, že toto není východisko z jeho problému a že si tímto způsobem ubližuje. (Samozřejmě, nelze tak jednat s každým. Hlavně ne s někým, kdo je silně opilý, nebo vykazuje znaky schizofrenie.)

Pokud máte s agresí problémy vy osobně, zkuste:

 • Zjistit, co vám vadí a co ve vás vzbuzuje agresivní chování
 • Zjistit, jestli vám hněv nemůže být v něčem prospěšný (například vás motivuje odejít z násilného vztahu)
 • Se naučit rozeznávat příchod agresivního chování
 • Udělat krok dozadu (běžte na procházku, do jiné místnosti…)
 • Si promluvit s někým, komu věříte
 • Aktivní pohyb
 • Se zamyslet nad tím, na co myslíte
 • Začít dělat něco jiného
 • Relaxovat
 • Objevovat své vnitřní pocity
 • Mít po ruce krabičku poslední záchrany (žvýkačky, čokoláda, antistresový balonek…)
jak řešit a zvládat agresivitu schizofrenie

Pokud cítíte, že vás váš problém s agresivitou přesahuje, není chyba vyhledat pomoc odborníka. Ten vám může pomoci se ve vaší situaci lépe zorientovat a nacvičí s vámi techniky, které vám pomohou agresivnímu chování včas předcházet.

V případě mírnějších potíží, které nesouvisejí s nepříznivým zdravotním stavem, můžete vyzkoušet dlouhodobé užívání doplňků stravy na špatnou náladu.

  Autorem článku je:
 • Bětka

  Jmenuji se Bětka a jsem zdravotní sestra se specializací na psychiatrickou péči a zároveň autorka tohoto blogu zaměřeného na boj s depresí. Má osobní cesta k porozumění a překonání depresivních stavů mě inspirovala k tomu, abych se podrobněji věnovala duševnímu zdraví.

  Moje zkušenost s depresí byla klíčovým momentem mého života. Nejenže mi poskytla hluboký vhled do výzev, kterým lidé s depresí čelí, ale také mě motivovala k tomu, abych se stala podporou pro ty, kteří procházejí podobnými situacemi.

  Jako zdravotní sestra na lůžkovém psychiatrickém oddělení se denně setkávám s pacienty trpícími různými formami duševních onemocnění. Tato práce mi umožňuje uplatnit můj odborný výcvik a empatii, abych poskytla kvalitní péči a podporu pacientům v jejich nejtěžších chvílích.

  Na tomto blogu sdílím své profesionální znalosti, osobní zkušenosti a praktické rady, abych podpořila každého, kdo se s depresí potýká. Věřím, že otevřený dialog a informovanost jsou klíčem k pochopení a překonání této nemoci.