Co to je rozdvojená osobnost: Příznaky a léčba

Znáte ze svého okolí někoho, kdo se chová každou chvíli jinak a vy mu občas v žertu řeknete, že má rozdvojenou osobnost? I když to možná vypadá zábavně, v některých případech je za tento jev zodpovědná nemoc zvaná schizofrenie. Jak člověka, který jí trpí, poznáte? A dá se rozdvojená osobnost nějak léčit?

Osobnost je to, kým jsme. Jelikož je každý z nás na světě sám za sebe, máme osobnost jen jednu. Někteří lidé ale mají osobnosti dvě. A další mají osobností dokonce ještě víc. V takovém případě hovoříme o poruše, kterou je potřeba správně diagnostikovat a léčit. Teprve pak má pacient šanci žít sám za sebe, bez jakýchkoliv přívěsků.

Co je to rozdvojená osobnost?

Člověk s rozdvojenou osobností trpí vážnou poruchou, v průběhu které v jeho těle přebývá víc než jedna osobnost. Poměrně často každá z nich vykazuje velmi jasné rozdíly, díky kterým lze identifikovat, jaká osobnost má nad tělem v danou dobu nadvládu.

Zajímavostí je, že člověk s rozdvojenou osobností si může přítomnost dalších osobností uvědomovat a může je mít dokonce pojmenované. Originální osobnost pak může být v porovnání s dalšími osobnostmi spíše pasivní.

co je rozdvojená osobnost příznaky

Nejčastější příznaky

Další osobnosti jsou pro člověka s rozdvojenou osobností skutečnými bytostmi, které mají své jméno, věk, pohlaví, slovník a vzpomínky. Každá osobnost navíc může podléhat jiným typům nálad.

Mezi další příznaky patří:

 • Několik od sebe jasně oddělených identit
 • Patrná změna vnímání pacientova sebe sama
 • Častá ztráta paměti
 • Odlišná gesta, slovník…
 • Ztráta časového rámce
 • Amnézie
 • Porucha spánku
 • Depersonalizace

Pro osoby s poruchou osobnosti je poměrně typické i sebepoškozování, které může vyústit až v pokusy o sebevraždu.

Test rozdvojené osobnosti

Než se podaří rozdvojenou osobnost správně diagnostikovat, může to zabrat celkem hodně času. Částečně to může být kvůli tomu, že lékaři musí člověka s rozdvojenou osobností nejprve delší dobu sledovat.

Cílem pozorování je poznání dalších osobností a pochopení toho, jaké mají na osobnost pacienta dopady. Rozdvojená osobnost navíc může souviset s dalšími psychickými poruchami, takže je v zájmu všech, aby diagnóza proběhla důkladně a správně.

test rozdvojené osobnosti

Léčba rozdvojené osobnosti

V současné době neexistuje žádný konkrétní způsob léčby rozdvojené osobnosti. Lékaři tedy přistupují ke všem případům individuálně. Obvykle ale přichází na scénu psychoterapie a užívání léků.

Psychoterapie je pro pacienty s rozdvojenou osobností prospěšná, protože používá techniky, které mohou vést k akceptování skutečnosti. Také může vést k lepšímu pochopení toho, co spouští změnu osobností, nebo vznik nových. Odborníci mohou také pracovat na tom, aby se začala více prosazovat pacientova originální osobnost, která je celkem často v pozadí. V neposlední řadě může psychoterapie přispět k redukci posttraumatických zkušeností.

rozdvojená osobnost léčba

Jelikož pacienti s rozdvojenou osobností mohou nepřiměřeně reagovat na stres a další negativní události v jejich životě, mohou se uplatňovat další druhy terapie, které je naučí lépe pracovat se stresovou zátěží. Součástí takové terapie může být i lepší napojení na sebe sama.

Co se týká léků, žádné konkrétní na rozdvojenou osobnost neexistují. Lze ale předpokládat, že je lékaři budou volit v závislosti na tom, zda pacient netrpí dalšími přidruženými poruchami.

V neposlední řadě je potřeba si uvědomit, že lidé za svou psychickou poruchu nemohou. Aby mohli žít plnohodnotný život, potřebují léčbu. Jelikož si svou poruchu nevybrali, není vhodné je kvůli tomu napadat, nebo je za to nějak odsuzovat.

Pomoci ale občas potřebují i jinak zdraví lidé. Pokud se cítíte dlouhodobě na dně, je vhodné vyhledat pomoc psychoterapeuta, psychologa či (v těžkých případech) psychiatra. Také můžete vyzkoušet dlouhodobé užívání doplňků stravy s bylinkami na špatnou náladu.

  Autorem článku je:
 • Bětka

  Jmenuji se Bětka a jsem zdravotní sestra se specializací na psychiatrickou péči a zároveň autorka tohoto blogu zaměřeného na boj s depresí. Má osobní cesta k porozumění a překonání depresivních stavů mě inspirovala k tomu, abych se podrobněji věnovala duševnímu zdraví.

  Moje zkušenost s depresí byla klíčovým momentem mého života. Nejenže mi poskytla hluboký vhled do výzev, kterým lidé s depresí čelí, ale také mě motivovala k tomu, abych se stala podporou pro ty, kteří procházejí podobnými situacemi.

  Jako zdravotní sestra na lůžkovém psychiatrickém oddělení se denně setkávám s pacienty trpícími různými formami duševních onemocnění. Tato práce mi umožňuje uplatnit můj odborný výcvik a empatii, abych poskytla kvalitní péči a podporu pacientům v jejich nejtěžších chvílích.

  Na tomto blogu sdílím své profesionální znalosti, osobní zkušenosti a praktické rady, abych podpořila každého, kdo se s depresí potýká. Věřím, že otevřený dialog a informovanost jsou klíčem k pochopení a překonání této nemoci.