Co je to bipolární porucha: Příznaky a léčba

Bipolární porucha má mnoho jmen. Na první pohled ale nemusí být jasné, že jí někdo trpí, protože se u něj mohou střídat období deprese a mánie, kvůli kterým vypadají lidé celkem normálně. Jak poznat bipolární poruchu? A jak se postupuje při její léčbě?

Bipolární afektivní porucha, maniakální deprese, maniodeprese nebo maniodepresivní psychóza. To vše jsou názvy jednoho zdravotního problému, který významně ovlivňuje psychický stav člověka, který jím trpí.

Jak už bylo řečeno v úvodu, nemocný zažívá stavy mánie a stavy deprese, takže pro něho samotného, ale i pro jeho okolí, nemusí být vůbec snadné rozpoznat, že s ním není něco v pořádku. Bipolární porucha má navíc u mužů a u žen trochu jiný průběh, takže ženy, které se snaží přijít své situaci na kloub, se nemusí v tradičních příznacích tak jednoduše poznat.

Co vše byste měli o bipolární afektivní poruše vědět? Na to podstatné se zaměříme níže.

Co znamená bipolární porucha?

I když má bipolární porucha mnoho jmen, které označují ten stejný problém, v současné době se ustupuje od označení, že jde o psychózu nebo o nemoc. Místo toho se dnes častěji používá jemnější termín “porucha”. Ve srovnání s některými jinými zdravotními problémy se lidé s bipolární poruchou v až 50 % případů pokusí o sebevraždu. (Jelikož je jich údajně až 20 % úspěšných, blízké okolí takového člověka by ho mělo bedlivě sledovat a být mu v těžkých chvílích oporou.)

co je bipolární porucha příznaky projevy

Její příznaky a projevy

Jak už bylo řečeno, depresivní období střídá období mánie, kdy se člověk zdá být veselý, energický a nepřemožitelný. V takové chvíli má navíc větší sklony k rizikovému a hazardnímu chování. (Užívání drog, nechráněný sex, gambling…)

Dále se můžeme setkat s:

V průběhu depresivní epizody pak můžeme zaznamenat:

  • Smutek, bezmocnost a další projevy negace a smutku
  • Nedostatek energie
  • Nezájem o oblíbené aktivity
  • Nedostatek spánku, nebo naopak jeho nadměrné množství
  • Problematickou koncentraci a paměť
  • Zmínky o smrti a sebevraždě
  • Změnu stravovacích návyků a odchýlení od normální váhy

Co se týče rozdílů mezi ženami a muži, u žen bývá maniodeprese diagnostikována až v pozdějších letech života. (Ve srovnání s muži.) Některé mohou první příznaky zaznamenat v těhotenství a po porodu. Jejich příznaky mánie navíc bývají obvykle mírnější než u mužů, mají více depresivních epizod a také častěji procházejí relapsem. (Což může souviset s méně stabilní hladinou hormonů.)

Dědičnost bipolární poruchy

Bipolární porucha může být dědičná, pokud totiž máte někoho v rodině, kdo bipolární poruchou trpěl, existuje zvýšené riziko, že by mohla postihnout i vás. Ne vždy je to ale pravidlem, protože spousta lidí má takového člověka v rodině, ale sami žádné problémy nemají. Největší riziko hrozí u přímých příbuzných (tedy ve vztahu rodičů a dětí). Nejedná se ale o jediný faktor, který by mohl hrát při rozvoji bipolární poruchy roli.

bipolární porucha dědičnost léčba

Léčba bipolární poruchy

Léčbě bipolární poruchy obvykle předchází diagnostika, na kterou se specializuje psychiatr. Ten je zároveň jediným specialistou na psychické zdraví, který má pravomoc předepisovat antidepresiva. Nemusíte se tedy bát, že návštěva psychiatra automaticky znamená pobyt v psychiatrické léčebně. (To snad jen v případě, že se pokusíte o sebevraždu. V takovém případě jde o nutné opatření.)

Kromě antidepresiv se často doporučuje i psychoterapie, která může napomoci tomu, že rozpletete příčinu vašich potíží a naučíte se je správně ovládat. Chce to ale čas, takže nečekejte, že se dočkáte nějaké změny už po prvním sezení. Někdy to může trvat měsíce, nebo dokonce roky.

V případě, že vaše chmury nejsou až tak vážné, můžete vyzkoušet dlouhodobé užívání doplňků stravy s ašvagandou, které podporují relaxaci, uvolnění od stresu a úzkosti, a které podporují klidný noční spánek.