Co je posttraumatická stresová porucha (PTSD)? Příznaky a léčba

V poslední době se ve veřejném prostoru hodně mluví o posttraumatické stresové poruše, která se často dostavuje po nějakém hodně vypjatém životním zážitku. Jelikož může přetrvávat velmi dlouhou dobu, je důležité se lidem, kteří posttraumatickou stresovou poruchou trpí, náležitě věnovat. Co vše byste o ní měli vědět?

Všichni ve svém životě zažíváme stres. Například při cestě do práce, kdy stojíme v dopravní zácpě, která se odmítá jakkoliv hnout. Stres nám způsobují i neurvalí zákazníci a nadřízení, nebo nepříjemní lidé v našem okolí. Tento stres ale obvykle po malé chvíli odezní a nezanechá na nás žádné vážnější následky.

U posttraumatické stresové poruchy je to jiné. Mnohdy ji vyvolá zážitek, který určuje, jestli člověk bude žít, nebo zemře. Také může jít o produkt dlouhodobého zneužívání, násilí a dalšího společensky nežádoucího chování. V neposlední řadě tak mohou lidé reagovat na nepředvídatelné katastrofy. (Určitě si vzpomínáte na tornádo na Moravě, že?)

Jelikož se o posttraumatické stresové poruše hodně mluví, ale jen málokdo ví, co ji může vyvolat, nebo jak se projevuje, vše důležité si o ní povíme v následujících několika odstavcích.

Co je PTSD?

Posttraumatická stresová porucha, nebo také ve zkratce PTSD (post-traumatic stress disorder), je mentální porucha, kterou spouští nějaká traumatická životní zkušenost. Lidé s tímto problémem se cítí mnohem více ohroženi a jsou u nich silnější reakce boj vs. útěk. Mnohdy se tito lidé cítí ve stresu a ohrožení i v případě, že jsou v bezpečném prostředí.

co je ptsd projevy

Jak se projevuje posttraumatická stresová porucha?

Posttraumatická stresová porucha má několik typů projevů. Z toho důvodu by lidé v okolí neměli očekávat, že se oběti vážných trestných činů a pohrom budou chovat všechny stejně.

Mezi možné příznaky patří:

 • Neustálé přehrávání problematické situace v hlavě
 • Průnik nepříjemných vzpomínek do běžného života
 • Noční můry o prožitém traumatu
 • Výrazný mentální stres při kontaktu s událostí
 • Vyhýbání se lidem, místům a dalším věcem, které by mohly s událostí jakkoliv souviset
 • Negativní myšlenky o sobě samém
 • Pocit viny
 • Vytěsnění některých událostí z paměti

Posttraumatická stresová porucha u žen obvykle trvá delší dobu než u mužů. Ženy bývají depresivní a úzkostné a také mohou být přecitlivělé na jakoukoliv připomínku svého traumatu.

Nejčastější příčiny PTSD

Posttraumatickou stresovou poruchu spouští celá řada naprosto nečekaných a náročných životních situací. Patří sem například účast ve válce a v boji, znásilnění, domácí násilí, přírodní katastrofa a podobně.

Lidé mohou mít posttraumatickou stresovou poruchu i z přímého ohrožení života. V poslední době se čím dál častěji hovoří i o tom, že posttraumatickou stresovou poruchu mohou ženy získat i kvůli nevhodnému a necitlivému zacházení při porodu.

příčiny léčba ptsd

Léčba PTSD

Diagnostika PTSD není jednoduchá, protože na ni neexistuje žádný jednotný test. S největší pravděpodobností vám ale lékaři po jejím stanovení navrhnou behaviorální terapii, v průběhu které budete hovořit s terapeutem, nebo s psychologem.

Pokud je váš stav opravdu těžký, můžete se obrátit i na psychiatra. Nikoliv kvůli tomu, aby vás zavřel do blázince, ale kvůli tomu, aby vám předepsal antidepresiva, nebo jiné uklidňující léky, které vám pomohou lépe zvládat váš běžný život.

Jistotu můžete získat i tím, že začnete chodit na kurzy sebeobrany a podobně. Své znalosti nemusíte nikdy použít, ale budete vědět, že pokud by vás někdy něco ohrožovalo, budete si umět poradit.

  Autorem článku je:
 • Bětka

  Jmenuji se Bětka a jsem zdravotní sestra se specializací na psychiatrickou péči a zároveň autorka tohoto blogu zaměřeného na boj s depresí. Má osobní cesta k porozumění a překonání depresivních stavů mě inspirovala k tomu, abych se podrobněji věnovala duševnímu zdraví.

  Moje zkušenost s depresí byla klíčovým momentem mého života. Nejenže mi poskytla hluboký vhled do výzev, kterým lidé s depresí čelí, ale také mě motivovala k tomu, abych se stala podporou pro ty, kteří procházejí podobnými situacemi.

  Jako zdravotní sestra na lůžkovém psychiatrickém oddělení se denně setkávám s pacienty trpícími různými formami duševních onemocnění. Tato práce mi umožňuje uplatnit můj odborný výcvik a empatii, abych poskytla kvalitní péči a podporu pacientům v jejich nejtěžších chvílích.

  Na tomto blogu sdílím své profesionální znalosti, osobní zkušenosti a praktické rady, abych podpořila každého, kdo se s depresí potýká. Věřím, že otevřený dialog a informovanost jsou klíčem k pochopení a překonání této nemoci.